Vermoeidheid

 

Vermoeidheidsklachten kunnen een kettingreactie veroorzaken in ons lichaam waardoor er naast vermoeidheid ook andere, zelfs chronische, klachten kunnen ontstaan. Een belangrijk aspect van vermoeidheidsklachten is deze op tijd te onderkennen en het lichaam zo snel mogelijk ondersteuning te bieden. Uiteraard is het van belang de oorzaak van de klachten aan te pakken maar soms is een duidelijke oorzaak van de vermoeidheid niet direct aan te wijzen of weg te nemen. Hoe dan ook is het belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Des te eerder we met APS Therapy kunnen beginnen om de vermoeidheidsklachten te behandelen des te sneller kunt u het effect ervaren. Dat betekent niet dat wanneer de klachten al lange tijd spelen dat met APS therapie de klachten niet te behandelen zijn, in tegendeel. Waar men al veel geprobeerd heeft om de vermoeidheidsklachten te verminderen zonder succes kan met APS Therapy de energie toch nog op korte termijn enorm laten toenemen.

 

 

Aanpassing van het voedingspatroon zorgt voor een nog snellere verbetering van vermoeidheidsklachten. Voor een persoonlijk voedingsadvies kunt u ook bij ons terecht.

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het maken van een afspraak of meer informatie: 0321 316 524 of via het contactformulier.